PostHeaderIcon O nas

Historia naszego Klubu rozpoczęła się w 1984 roku, w chwili zawiązania się grupy pacjentów Przychodni Odwykowej w Sieradzu, która to rozpoczęła przygotowania do powołania do życia Klubu Abstynenckiego. Powstał Komitet Założycielski, który przygotował potrzebne materiały, dokumenty i ustalono nazwę Klubu.

I tak 17 maja 1984 roku w Sieradzu powstał Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy ,,Przystań’’.

Założono jeden podstawowy cel pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową. Pierwszy lokal to małe pomieszczenie w Poradni Odwykowej, w którym pozwolono się nam spotykać.

Rozpoczęliśmy starania o własny, większy lokal, który uzyskaliśmy w 1985 roku na ul. Kolegiackiej. Były tam 3 małe pomieszczenia, które sami wyremontowaliśmy.
I rozpoczęliśmy naszą pracę.

Nawiązaliśmy kontakty, które pozwoliły nam lepiej pracować:

 • ze Szpitalem Odwykowym w Warcie (korzystaliśmy z warsztatów)
 • z Zakładem Lecznictwa Odwykowego Parzymiechy (udział w biegach im. Hopffera)
 • uzyskaliśmy patronat S K P dla naszego klubu (pomoc w literaturze fachowej filmy problemowe wraz z aparatem filmowym)
 • z prasą problemową (Problemy Alkoholizmu, Trzeźwymi Bądźcie)
 • z prasą lokalną – Głos Robotniczy i Nad Wartą (promocja naszej działalności)
 • z Nadwarciańskim Grodem ZHP w Załęczu (organizacja warsztatów
  i obozów.

Ważnym wydarzeniem w życiu Klubu była organizacja I Krajowego Zjazdu Rad Klubów Abstynenckich w Polsce który odbył się w Sieradzu w 1988r. W skład Krajowej Rady wszedł nasz ówczesny Prezes kol. Zdzisław Linke.

W tym czasie organizowaliśmy i organizujemy do tej pory wiele imprez klubowych takich jak: zabawa choinkowo-noworoczna, Sylwestry bezalkoholowe, Dzień Babci
i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Trzeźwości, powitanie wiosny, topienie Marzanny, śniadanie Wielkanocne, rajdy, biwaki.

Powstała grupa dziecięca, turystyczno–krajoznawcza "Krokusik", grupa turystyczna "Tramp" oraz drużyna piłkarska B klasa.
Rozpoczęliśmy cykl wyjazdów na imprezy ogólnopolskie w których uczestniczymy do dziś takich jak:
>> Rajd Klonowego Liścia (uczestniczymy od samego początku) w Sierakowie
>> Zlot Rodzin Abstynenckich Małe Ciche
>> Festiwal Twórczości Abstynenckiej Olsztyn
>> Festiwal Piosenki Leśna
>> Rajd Władysławowo

Po powstaniu Krajowej Rady rozpoczęły się szkolenia i obozy, z których korzystaliśmy, aby zapoznać się z obowiązującymi przepisami, dokumentami, zasadami pracy klubu jak również wiedzy o chorobie (Dołha) dla lepszej pracy klubu.

W 1993 roku znowu zmuszeni byliśmy zmienić lokal, ponieważ stary potrzebował kapitalnego remontu i należał do prywatnego właściciela.
Otrzymaliśmy lokal na Warckiej 3 w baraku wolnostojącym. Byliśmy jedynymi lokatorami. Mieliśmy 3 pomieszczenia, w tym dużą świetlicę.

Rozszerzyliśmy naszą działalność o:
- obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- obozy terapeutyczne dla dorosłych z terapeutą z Przychodni Odwykowej
- warsztaty problemowe
- wyjazdy i szkolenia w temacie uzależnienia, przemocy oraz pisania ofert.

I nastał rok 2003, kiedy to po raz czwarty zmieniamy lokal na ul. Lokajskiego 1, gdzie jesteśmy do dziś.
Posiadamy lokal 4 pokojowy z kuchenką, umeblowany, wyposażony w potrzebny sprzęt  zgodnie ze standardami. Pomieszczenia przystosowane do prowadzenia terapii oraz spotkań klubowych, znajdują się w wielofunkcyjnym budynku Urzędu Miasta Sieradz.

W celu zabezpieczenia prawidłowej pracy, Klub współpracuje na co dzień z:

 • Urzędem Miasta Sieradz
 • Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Starostwem Powiatowym
 • MOPS Sieradz
 • Poradnią Odwykową
 • Komendą Policji Sieradz
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 • OHP Sieradz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
 • Wyższą Szkołą Humanistyczno -Ekonomiczną w Sieradzu
 • Gminą Sieradz
 • Polską Radą Ruchu Abstynenckiego Skierniewice
 • Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Warszawa
 • OPUS Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
 • Redakcją Świata Problemów

Stowarzyszenie nasze od 2004 roku jest członkiem / założycielem / Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego oraz poprzez naszego Prezesa kol. Władysława Kelera jesteśmy członkiem Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego w Skierniewicach.
Bierzemy czynny udział w pracach tych organizacji, kursach, szkoleniach, warsztatach.

Działalność nasza jest finansowana z dotacji Urzędu Miasta Sieradza, jaką otrzymujemy
w konkursie ofert, w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do stałych działań w ramach w/w projektów weszły m.in.:

 • Dofinansowanie wyjazdu do Sierakowa na Rajd Klonowego Liścia.
 • Dofinansowanie Wyjazdu do Olsztyna na Festiwal Twórczości Abstynenckiej.
 • W maju organizujemy uroczystości rocznicowe Klubu.
 • Z okazji Dnia Trzeźwości organizujemy wspólnie Urzędem Miasta i OHP, WSHE, Gminą Sieradz - Forum Trzeźwościowe, przeznaczone szczególnie dla młodzieży celem zapoznania niebezpieczeństwem uzależnienia od alkoholu.
 • Na koniec wakacji organizujemy Piknik Rodzinny - Pożegnanie Lata "Święto Latawca" dla całych rodzin, a szczególnie dla dzieci.
 • Organizacja wyjazdowego obozu terapeutycznego dla uzależnionych i współuzależnionych.

Na rzecz Stowarzyszenia działają i pracują nieodpłatnie wszyscy jego członkowie.

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które fachowo i z sercem odpowie na wszystkie pytania z zakresu pomocy w powstrzymaniu uzależnienia od alkoholu, w formie samopomocy bądź pomocy profesjonalistów zatrudnionych w klubie.

Dotychczasowa nasza praca na rzecz osób uzależnionych została dostrzeżona i dwoje z naszych członków tj. Mirosława i Władysław Kelerowie zostali wpisani do sieradzkiej "Szkatuły piórem rzeźbionej".
Natomiast Stowarzyszenie wpisano do Leksykonu Miasta Sieradza.

"Nie znamy innego, oprócz alkoholu, produktu,
który by tak szkodził tak wielu ludziom"

- Nie piję-
Dick Selwig

Dlatego nie zwlekaj !
Im wcześniej przyjdziesz,
tym prędzej Ci pomożemy.

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.